Boldog 2023 évet!/Šťastný rok 2023!

Zverejnené 30. decembra 2022.
Bez úpravy .