Preskočiť na obsah

Daň za smetie

Zverejnené 3.1.2022.

Oznamujeme občanom obce, že daň za odvoz smeti na rok 2022 môžu uhradiť do pokladne obce v stránkové dni, alebo na účet obce, najneskôr do 31.1.2022. Poplatok je vo výške 12,- eur/osoba

Értesítjük községünk lakosságát, hogy a szemét adót a 2022 évre befizethetik a falu kasszájába ügyfélfogadási napokon, vagy a falu számlájára legkésőbb 2022. január 31-ig. Összeg 12,- eur/személy