Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Zverejnené 27. septembra 2022.
Bez úpravy .