Oznámenie o plánovanom výrube drevín

Zverejnené 16. mája 2022.
Bez úpravy .