OZNÁMENIE o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom

Zverejnené 18. januára 2022.
Bez úpravy .