Oznámenie – Prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené 26. apríla 2022.
Bez úpravy .