Prerušenie distribúcie elektriny-ZMENA

Zverejnené 13. mája 2022.
Bez úpravy .