Povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch

Zverejnené 13. júla 2022.
Bez úpravy .