Voľby do orgánov samosprávnych krajov/Választások az önkormányzati régiók testületébe

Zverejnené 13. júna 2022.
Upravené 14. júna 2022.