Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 1. júla 2022.
Bez úpravy .