Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Čierna.

Hrobové miesta

                         UPOZORNENIE  Vážení občania,     Obec Čierna ako prevádzkovateľ miestnych pohrebísk upozorňuje občanov obce na  uzatvorenie nájomnej zmluvy a zaplatenie hrobových miest.     Táto povinnosť vyplýva zo  zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve.     Nájomné za hrobové miesto je potrebné zaplatiť  do 30. 06. 2022.                                                                    Ladislav Jámbor                                                                       starosta                          FELHÍVÁS Tisztelt polgárok,      Ágcsernyő önkormányzata, mint a helyi… Čítať viac