Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zverejnené
18. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. júla 2022 − 31. októbra 2022
Kategória

Prílohy