Menovanie zapisovateľa VK-referendum

Zverejnené
14. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 14. novembra 2022
Kategória

Prílohy