NÁVRH záverečného účtu obce Čierna a rozpočtového hospodárenia za r.2021

Zverejnené
17. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. mája 2022 − 31. mája 2022
Kategória

Prílohy