Návrh záverečného účtu obce Čierna a rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Zverejnené
18. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
18. mája 2023 − 1. júna 2023
Kategória

Prílohy