OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb

Zverejnené
28. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. septembra 2022 − 31. októbra 2022
Kategória

Prílohy