Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Zverejnené
28. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júla 2022 − 31. októbra 2022
Kategória

Prílohy