Voľby do orgánov samosprávnych krajov/Választások az önkormányzati régiók testületébe

Zverejnené
13. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. júna 2022 − 30. októbra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 84/2022

Prílohy