Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na území obce Čierna-informácia pre obyvateľov

17.4.2023-én cierna_obec kiadásában.

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.