Ugrás a tartalomra

Návrh záverečného účtu obce Čierna a rozpočtového hospodárenia za rok 2022