Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo (ďalej len OZ) je v našej obci 5 členné. Menovite:

Csaba Galambos

Zástupca starostky obce

Štefan Kassai 

Poslanec

Michal Maďari

Poslanec

Gabriela Körmöndiová

Poslankyňa

Kristián Kalapoš

Poslanec

V obci máme vytvorených 5 komisií:

1. Komisia verejného záujmu, sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby

Predsedkyňa – Gabriela Körmöndiová

Člen: Michal Maďari

Člen : Zsófia Főzőová

2. Komisia financovania, rozpočtu a správy majetku

Predseda – Csaba Galambos

Člen : Gabriela Körmöndiová

Člen : Zlatica Galambosová

3. Komisia kultúry a vzdelávania, športu, mládeže a seniorov

Predseda – Michal Maďari

Člen : Štefan Kassai

Člen : Attila Balla

Člen: Gabriela Körmöndiová

4. Komisia výstavby, rozvoja a územného plánovania

Predseda – Štefan Kassai

Člen :  Csaba Galambos

Člen : Štefan Mátyás

5. Komisia životného prostredia, verejného poriadku, udržiavania zelene a pre prešetrenie a vybavovanie sťažností

Predseda – Kristián Kalapoš

Člen : Gabriela Körmöndiová

Člen : Roland Kišš