Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom

Közzétett
18. január 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
10. január 2022 − 31. január 2022
Kategória

Mellékletek