Ugrás a tartalomra

Obec v kocke

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Samosprávny kraj


Košický

Okres


Trebišov

Región

Trebišovský

Počet obyvateľov

420

Rozloha:


424 ha

Prvá písomná zmienka


V roku 1214

Demografické údaje

V obci má trvalý pobyt 462 občanov.

ŽenyMuži
z toho:225237
– deti do 15 r.26 26
– mladiství 15 – 18 r.117
– dospelí 15 – 60 r.154146
– dôchodcovia nad 60 r.2745

Štatistické údaje o obci k 31.03.2019

Štatistické údaje o obci k 31.03.2019
Počet rodinných domov:153
z toho – obývané116 
– neobývané29
– podnikatelské úcely  4
– v obecnom vlastníctve3
 – vo vlastníctve cirkvi1
Kostoly:2