Hrobové miesta

                         UPOZORNENIE  Vážení občania,     Obec Čierna ako prevádzkovateľ miestnych pohrebísk upozorňuje občanov obce na  uzatvorenie nájomnej zmluvy a zaplatenie hrobových miest.     Táto povinnosť vyplýva zo  zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve.     Nájomné za hrobové miesto je potrebné zaplatiť  do 30. 06. 2022.                                                                    Ladislav Jámbor                                                                       starosta                          FELHÍVÁS Tisztelt polgárok,      Ágcsernyő önkormányzata, mint a helyi… Čítať viac

Hrobové miesta

                         FELHÍVÁS Tisztelt polgárok,      Ágcsernyő önkormányzata, mint a helyi temető üzemeltetője, felhívja polgáraink figyelmét a bérleti szerződés megkötésére és a sírhelyek kifizetésére.      Ez a kötelesség a törvény 131/2010 alapján adódik.      A sírhely bérleti díját 2022. június 30.-ig kell befizetni.                                                                      Ladislav Jámbor                                                                                                                polgármester

Daň za smetie

Oznamujeme občanom obce, že daň za odvoz smeti na rok 2022 môžu uhradiť do pokladne obce v stránkové dni, alebo na účet obce, najneskôr do 31.1.2022. Poplatok je vo výške 12,- eur/osoba Értesítjük községünk lakosságát, hogy a szemét adót a 2022 évre befizethetik a falu kasszájába ügyfélfogadási napokon, vagy a falu számlájára legkésőbb 2022. január 31-ig. Összeg 12,- eur/személy

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Najbližšie udalosti

V najbližšej budúcnosti nie sú naplánované žiadne udalosti.

Všetky udalosti