Materská škola

Riaditeľka/učiteľka – PhDr. Gabriela Kassaiová 

Materská škola má poldňovú prevádzku.

Na šk. rok 2018/2019 máme zapísaných 5 detí.

Zverejnené 17. novembra 2021.
Bez úpravy .