Samospráva

Tento príspevok môžete preložiť automatickým prekladom.

Ako vybaviť na úrade

Obecný úrad

Zverejnené 17. novembra 2021.
Bez úpravy .