Obec

Tento príspevok môžete preložiť automatickým prekladom.

Fotogáleria

História obce

Materská škola

Obec v kocke

Školská jedáleň

Zverejnené 17. novembra 2021.
Bez úpravy .