Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupitelstvo (dalej len OZ) je v našej obci 5 členná. Menovite:

Štefan Kassai

Zástupca starostu obce

Csaba Galambos 

Poslanec

Michal Maďari

Poslanec

Júlia Strauszová

Poslankyňa

Mária Szivolics

Poslankyňa

V obci máme vytvorené 5 komisie:

Finančná komisia

Predsedkyňa – Mária Szivolics

Člen vnútorný: 

Člen vonkajší: 

Kultúrna komisia

Predseda – Štefan Kassai

Člen vnútorný: 

Člen vonkajší:

Komisia verejného poriadku

Predsedkyňa –  Júlia Strauszová

Člen vnútorný: 

Člen vonkajší: 

Športová komisia

Predseda – Michal Maďari

Člen vnútorný: 

Člen vonkajší: 

Komisia rozvoja obce

Predseda – Csaba Galambos

Člen vnútorný: 

Člen vonkajší: 

Zverejnené 17. novembra 2021.
Bez úpravy .