Informácia o spôsobe hlasovania

Zverejnené
2. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
3. augusta 2022 − 31. októbra 2022
Kategória

Prílohy