Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027

Zverejnené
20. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. marca 2023 − 3. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 40/2023

Prílohy