Vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku obce Čierna LV č.1420

Zverejnené
17. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 17. mája 2023
Kategória

Prílohy