Vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku v obci Čierna LV č.256

Zverejnené
17. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 17. mája 2023
Kategória

Prílohy