Preskočiť na obsah

VZN-príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ a výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov na nákup potravín