Záverečný účet obce Čierna a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Zverejnené
22. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. júna 2022 − 6. júla 2022
Kategória

Prílohy