Preskočiť na obsah

Záverečný účet obce Čierna za rok 2020 A 2020-as évi zárszámadás 10.str.-10.old.