Preskočiť na obsah

Záverečný účet obce Čierna za rok 2020 A 2020-as évi zárszámadás 14.str.-14.old.