Preskočiť na obsah

Záverečný účet obce Čierna za rok 2020 A 2020-as évi zárszámadás 4.str.-4.old.