Preskočiť na obsah

Záverečný účet obce Čierna za rok 2020 A 2020-as évi zárszámadás 5.str.-5.old.