Preskočiť na obsah

Záverečný účet obce Čierna za rok 2020 A 2020-as évi zárszámadás 9.str.-9.old.